Voor wie?

Voor organisaties:

 die hun medewerkers willen leren continue te ontwikkelen door het van buitenaf beschikbaar stellen van een breed georiënteerd kennisdragers- en opleidingsteam

 deelnemende medewerkers de kans willen bieden hun organisatieproblematiek en ideeën inhoudelijk te delen en te vergelijken met andere organisaties en afdelingen

die via het ontwikkelingsmodel van TWWINN op zowel korte als lange termijn hun mensen gericht willen leren inhoud te geven aan problematiek, ideeën en innovatie

 

Voor medewerkers:

  die hun perspectief willen verbreden en nieuwe kennis en vaardigheden willen opdoen.

  die een continue bijdrage willen leveren aan de innovatiekracht van hun organisatie.

 


Comments are closed.